Vykopať jamu o cca 15cm väčšiu na každú stranu ako je rozmer bazéna
Na dno zabetónovať 10cm platňu
Zateplený Bazén vložiť do jamy a postupne obsypavat suchým betónom a dopúšťať vodou
všetky hadice a káble treba dať pred zabetónovaním do chráničiek.
Hotový bazén Bazény Bauer